Doç.Dr.
Fatih BOZKURT
Birim
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü